Monday, 5 March 2012

Konrad Adreneur dalangi Global Ethics dan Interfaith Council


Peter Schier mengakui melaksanakan Projek Global Ethic di Pulau Pinang yang merupakan kesinambungan ‘World Religions’, ‘Universal Peace’ dan ‘Global Ethic’ (Agama-Agama Dunia, Keamanan Sejagat dan Etika Global)

Menurutnya ‘Global Ethic’ adalah prinsip-prinsip baik yang diterima oleh semua agama di dunia. Asasnya ‘menerima semua agama adalah benar’ dan ‘tidak ada agama yang lebih benar mengatasi agama lain’. Asas ini merupakan intipati utama pluralisme agama.

“Kami telah menyertakan kesemua kepercayaan yang ada di Malaysia. Terdapat sembilan kepercayaan kesemuanya, kerohanian penduduk asal, Hindu, Buddha, Yahudi, Islam, Sikh dan Kepercayaan Baha’i dalam menggambarkan secara lebih baik tentang kepelbagaian agama di Malaysia.

“Kami menyunting satu bab yang bertajuk “What is the Global Ethic” (Apakah etika Global) dalam usaha untuk menerangkan secara jelas bahawa Etika Global merupakan satu gabungan nilai moral dan standard etika yang dikongsi oleh semua sistem kepercayaan dan sistem agama.

“Ianya sudah pasti bukan satu konsep sekular. Kerana ianya mengakui kepentingan peranan agama dalam mengatur norma-norma etika yang baik dan menganjurkan moral dan etika yang baik dalam masyarakat.

“Tetapi, keindahan konsep Etika Global adalah kerana ianya juga boleh diterima oleh agnostik (golongan ateis), dan oleh orang yang tidak memeluk mana-mana agama”.

Katanya, KAS bukan bekerja ke arah anti-agama, kerana menurutnya yayasan itu sendiri merupakan badan pemikir kepada Parti Kesatuan Kristian Demokratik di Jerman.

Oleh yang demikian, katanya, semua agama harus dilayan secara adil di Malaysia. Tidak ada katogeri agama sesat atau menyeleweng, kerana semua agama dan kepercayaan adalah benar.

“Kerana mereka ini, boleh berpegang kepada nilai asas Etika Global yang bermaksud, ‘layan individu lain seperti mana anda mahu dilayan’- peraturan yang utama, anda akan dapati dalam setiap agama. Sangat mudah tetapi nilai yang sama amat penting dan dikongsi oleh semua budaya dan agama.

“Saya fikir ianya sangat jelas bahawa ini adalah asas, prinsip. Dan apabila kita melihat kepada petikan daripada kesemua agama yang berbeza, ianya telah dinyatakan berulang kali, bahawa peraturan utama, sebagai contoh, Hindu menyatakan, peraturan utama adalah intisari moral. Agama Yahudi mengatakan bahawa ianya merupakan undang-undang asas. Dalam Kristian, ianya menyatakan bahawa ini adalah undang-undang Tuhan dan juga ajaran nabi.

“Kami tidak bekerja menentang mana-mana agama. Sudah tentu tidak. Maksud saya, seperti yang anda maklum, Yayasan Konrad Adenauer rapat dengan Parti Kesatuan Kristian Demokratik (di Jerman). Bagaimana kami boleh menyokong sesuatu yang menentang agama itu sendiri? Tidak.

Menurutnya agenda utama melaksanakan program ini adalah membolehkan amalan ‘kebebasan beragama’ di praktikkan di Malaysia.

Katanya, jika penganut Buddha dan Hindu dibenarkan menjadi penganut Islam, maka keadilan yang sama perlu dibenarkan kepada penganut Islam yang ingin menukar agama kepada Kristian atau agama lain.

Katanya lagi inilah konsep kebebasan dan keadilan yang perlu dipraktikkan dalam amalan beragama.

“Kebebasan beragama adalah salah satu nilai sejagat yang asas yang termaktub dalam beberapa konvensyen antarabangsa.

“Jadi, pendirian kami adalah jelas. Seperti penganut Buddha yang dibenarkan untuk menjadi seorang penganut Kristian, seorang penganut Kristian juga perlu diizinkan untuk menjadi penganut Islam atau Hindu. Tetapi, lazimnya, sekiranya bukan Islam dibenarkan untuk menukar kepercayaan mereka, jadi umat Islam juga perlu dibenarkan untuk menukar kepercayaan mereka. Ini berkaitan dengan keadilan!

“Sekiranya anda memberikan satu kumpulan hak tersebut, jadi anda juga perlu memberikan hak tersebut kepada kumpulan lain. Sekiranya tidak, anda bertindak dengan tidak adil. Anda tidak mengamalkan keadilan. Inilah apa yang dimaksudkan dengan keadilan. Dan saya fikir keadilan adalah salah satu nilai umum yang utama yang juga dikongsi oleh semua agama”

KAS – IFC

Peter Schier juga mengaku terlibat dalam menggerakkan Inter-Faith Commission (IFC) atau Suruhanjaya Antara Agama di Malaysia.

Menurutnya, KAS sudah terlibat dalam penajaan IFC sejak dari awal lagi, namun dinasihatkan oleh beberapa pihak tertentu supaya tidak menonjol sebagai satu strategi untuk memikat golongan kumpulan Islam ‘aliran utama’.

Namun, apabila strategi itu juga gagal, maka KAS menonjolkan diri dan hadir dalam beberapa siri perbincangan yang mendraf konsep IFC.

“Kami telah menyokong usaha untuk merangka satu usul untuk menubuhkan Suruhanjaya Antara Agama sejak akhir 2003. Saya telah diminta untuk menyokong usaha ini pada peringkat awal tetapi sesetengah pihak meminta saya untuk tidak telibat kerana menurut mereka untuk tidak dicurigai oleh kumpulan Islam ‘aliran utama’.

“Saya tidak menyatakan dengan jelas pendirian yayasan ini untuk menyokong usaha ini.

“Pada peringkat seterusnya, buat pertama kalinya saya (dibenarkan menonjol), saya bercakap dengan kelompok orang yang agak ramai.. Saya telah menghadiri satu mesyuarat Jawatankuasa Pemandu di mana saya telah mengajukan banyak soalan.

“Dan selepas saya yakin bahawa pendekatan ini bukan eksklusif tetapi merangkumi semua, semua pihak dijemput untuk menyertai dan tiada sesiapa yang disingkirkan, saya memutuskan untuk menyokong usaha ini kerana saya percaya bahawa untuk mewujudkan satu Suruhanjaya Antara Agama dalam usaha untuk menggalakkan persefahaman yang lebih baik di antara agama berbeza.

“Dialog dan persidangan secara aman melalui institusi adalah lebih baik daripada konflik termasuk pergaduhan dengan pedang dan membunuh antara satu sama lain.

“Suruhanjaya Antara Agama, seperti yang telah dijelaskan dalam draf usul, hanya akan mempunyai fungsi penasihat, dan tidak akan mampu untuk menentukan perkara yang berkaitan murtad, atau isu sensitif yang lain. (Ianya ) tidak akan mempunyai kuasa membuat keputusan secara keseluruhan”.


AIDC

No comments: